Coaching

Tijdens het wandelen komen de mooiste gesprekken naar boven. Doordat je elkaar niet aan hoeft te kijken, is het makkelijker om je verhaal te doen. Daarnaast zorgt de rust van de natuur om je heen ervoor dat je je snel kunt ontspannen. 

Door een combinatie van het stellen van de juiste vragen en het doen van mindfulness oefeningen, kan ik jou coachen op verschillende gebieden. Ik richt me met name op de thema's work-life balance, leefstijlcoaching en maternity coaching.

We beginnen het traject met een wandeling waarin we je coachingsvraag zullen achterhalen. Op basis daarvan zullen we dan samen de duur van het vervolgtraject bepalen. Het vervolgtraject zal altijd bestaan uit een combinatie van wandelen, mindfulness oefeningen en gesprekken.